Vi specialiserer i bog og katalog layout - ethvert niveau af kompleksitet, teknisk, akademisk, specifisk, med mange billeder, komplicerede grafer, tabeller osv. 
Original design indeholder virksomheds identitet, logo, reklamematerialer osv.
·         Layout til visitkort, kataloger, bøger
·         Udvikling af logo og virksomhedernes identitet
·         Info grafikker